CAT28C162U14-28TE13 PDF DATASHEET

Електронни части : CAT28C162U14-28TE13

Производител : Catalyst

Опаковка :

Pins :

Описание : Supervisory Circuits with Serial E2PROM, Precision Reset Controller Watchdog Timer

Температура : Мин °C | Макс °C

Datasheet : CAT28C162U14-28TE13 PDF

CAT28C162U14-28TE13 наподобяват: