Електроника части Каталог на Демодулатори

Електронни частиКатегорияОписание
TDA9817Микровълнова RFSingle/multistandard VIF/SIF-PLL FM-PLL/AM demodulators
TDA9818Микровълнова RFSingle/multistandard VIF/SIF-PLL FM-PLL/AM demodulators
MAX2306Микровълнова RFCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2306EGIМикровълнова RFCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2306-MAX2309Микровълнова RFCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2308EGIМикровълнова RFCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2309Микровълнова RFCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2309EGIМикровълнова RFCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2310Микровълнова RFCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2310EEIМикровълнова RFCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2310-MAX2316Микровълнова RFCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2312EEIМикровълнова RFCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2314Микровълнова RFCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2314EEIМикровълнова RFCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
MAX2316EEIМикровълнова RFCDMA VGAs Demodulators with Synthesizer
TDA9885Микровълнова RFI2C-bus controlled single multistandard alignment-free IF-PLL demodulators
TDA9885TSV3Микровълнова RFI2C-bus controlled single multistandard alignment-free IF-PLL demodulators
TDA9886Микровълнова RFI2C-bus controlled single multistandard alignment-free IF-PLL demodulators
TDA9886HNV4Микровълнова RFI2C-bus controlled single multistandard alignment-free IF-PLL demodulators
TDA9886TV4Микровълнова RFI2C-bus controlled single multistandard alignment-free IF-PLL demodulators
TDA9886TSV4Микровълнова RFI2C-bus controlled single multistandard alignment-free IF-PLL demodulators
ZL10321Микровълнова RFDVB-T "PVR-on-a-Chip" Digital Television System-On-a-Chip Processor with Dual Integrated COFDM Demodulators
MC1496Микровълнова RFBALANCED MODULATORS/DEMODULATORS
MC1496BPМикровълнова RFBALANCED MODULATORS/DEMODULATORS
MC1496DМикровълнова RFBALANCED MODULATORS/DEMODULATORS
MC1496PМикровълнова RFBALANCED MODULATORS/DEMODULATORS
LC7073MМикровълнова RFError Detection Correction LSIs Demodulators
STV0360-EVМикровълнова RFCOFDM demodulators terrestrial set-top
TDA3857Микровълнова RFQuasi-split sound processor with demodulators
TDA3867Микровълнова RFQuasi-split sound processor with demodulators