Електроника части Каталог на Front-End

Електронни частиКатегорияОписание
AD73422Микровълнова RFDual Power CMOS Analog Front with Microcomputer
AD73422BB-40Микровълнова RFDual Power CMOS Analog Front with Microcomputer
AD73422BB-80Микровълнова RFDual Power CMOS Analog Front with Microcomputer
AD73460Микровълнова RFSix-Input Channel Analog Front
AD73460BB-40Микровълнова RFSix-Input Channel Analog Front
AD73460BB-80Микровълнова RFSix-Input Channel Analog Front
AD7346BМикровълнова RFPair/1 Pair ETSI Compatible HDSL Analog Front
EVAL-AD73422EBМикровълнова RFDual Power CMOS Analog Front with Microcomputer
AD74322Микровълнова RFCost, Power Stereo Audio Analog Front
AD74322AARМикровълнова RFCost, Power Stereo Audio Analog Front
AD74322AARUМикровълнова RFCost, Power Stereo Audio Analog Front
AD74322DARМикровълнова RFCost, Power Stereo Audio Analog Front
AD74322DARUМикровълнова RFCost, Power Stereo Audio Analog Front
LA1175Микровълнова RFFront Radio, Home Stereo Applications
LA1175MМикровълнова RFFront Radio, Home Stereo Applications
NJM2236Микровълнова RFFRONT-END
NJM2236AМикровълнова RFFRONT-END
NJM2236ADМикровълнова RFFRONT-END
NJM2236ALМикровълнова RFFRONT-END
NJM2236AMМикровълнова RFFRONT-END
NJM2236DМикровълнова RFFRONT-END
NJM2236MМикровълнова RFFRONT-END
NS32FX210Микровълнова RFFacsimile/Data Modem Analog Front
NS32FX210JМикровълнова RFFacsimile/Data Modem Analog Front
NS32FX210VМикровълнова RFFacsimile/Data Modem Analog Front
SAA7110Микровълнова RFChip Front-end OCF1
SAA7110AМикровълнова RFChip Front-end OCF1
ST70136Микровълнова RFADSL ANALOG FRONT
ST70136BМикровълнова RFADSL ANALOG FRONT
ST70136GМикровълнова RFADSL ANALOG FRONT