Електроника части Каталог на Access договореност за обмен на данни

Електронни частиКатегорияОписание
ADS1250Общуване20-Bit Data Acquisition System ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1250UОбщуване20-Bit Data Acquisition System ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
TLP206AОбщуванеMEASUREMENT INSTRUMENT DATA ACQUISITION PROGRAMMABLE CONTROL
TLP2630ОбщуванеDegital Logic Isolation Tele.Communication Analog Data Equipment Control Microprocessor System Interface
TLP2631ОбщуванеISOLATED LINE RECEIVER SIMPLEX/MULTIPLEX DATA TRANSMISSON
MC68008Общуване16-Bit Microprocessor With 8-Bit Data
AM79865ОбщуванеPHYSICAL DATA TRANSMITTER/PHYSICAL DATA RECEIVER
74AC11151Общуване1-OF-8 DATA SELECTOR/MULTIPLEXER
AD522ОбщуванеHigh Accuracy Data Acquisition Instrumentation Amplifier
AD522ADОбщуванеHigh Accuracy Data Acquisition Instrumentation Amplifier
AD522BОбщуванеHigh Accuracy Data Acquisition Instrumentation Amplifier
AD522BDОбщуванеHigh Accuracy Data Acquisition Instrumentation Amplifier
MT8840ОбщуванеISO2-CMOS Data Over Voice Modem
MT8840-1ОбщуванеISO2-CMOS Data Over Voice Modem
MT8840AEОбщуванеISO2-CMOS Data Over Voice Modem
MT8840ASОбщуванеISO2-CMOS Data Over Voice Modem
MT8950ОбщуванеISO-CMOS ST-BUS FAMILY Data Codec
MT8950ACОбщуванеISO-CMOS ST-BUS FAMILY Data Codec
1601ОбщуванеDual Quad Data-bus Isolators
HD74LV157AОбщуванеQuad. 2-to-1 line Data Selectors Multiplexers(Noninverted Outputs)
HD74HC151Общуванеof-8-line Data Selector/Multiplexer
HD74HC152Общуване1-of-8-line Data Selector/Multiplexer
HD74HC153ОбщуванеDual 4-to-1-line Data Selectors/Multiplexers
MC74HC151Общуване8-Input Data Selector/Multiplexer
MC74HC151DОбщуване8-Input Data Selector/Multiplexer
MC74HC151NОбщуване8-Input Data Selector/Multiplexer
MC74HC153DОбщуванеDual 4-Input Data Selector/Multiplexer
MC74HC153NОбщуванеDual 4-Input Data Selector/Multiplexer
MC74HC157ОбщуванеQuad 2-Input Data Selectors/Multiplexers
MC74HC157AОбщуванеQuad 2-Input Data Selectors/Multiplexers