Електроника части Каталог на Interchange Време слот

Електронни частиКатегорияОписание
MSM6542-01ОбщуванеREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
MSM6542-02ОбщуванеREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
MSM6542-03ОбщуванеREAL TIME CLOCK WITH PERIODIC ALARM OUTPUT
ICM7170ОбщуванеMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIBGОбщуванеMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIDGОбщуванеMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AIPGОбщуванеMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170AMDGОбщуванеMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IBGОбщуванеMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IDGОбщуванеMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170IPGОбщуванеMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
ICM7170MDGОбщуванеMicroprocessor-Compatible, Real-Time Clock
HN27C256FPОбщуване32768 WORD CMOS TIME ELECTICALLY PROGRAMMABLE
HN27C256FP-25TОбщуване32768 WORD CMOS TIME ELECTICALLY PROGRAMMABLE
HN27C256FP-30TОбщуване32768 WORD CMOS TIME ELECTICALLY PROGRAMMABLE
M48T86ОбщуванеREAL TIME CLOCK
M48T86MHОбщуванеREAL TIME CLOCK
M48T86PCОбщуванеREAL TIME CLOCK
M48T86PC1ОбщуванеREAL TIME CLOCK
M48T86SHОбщуванеREAL TIME CLOCK
BQ3287ОбщуванеReal-Time Clock Module
BQ3287AMT-ОбщуванеReal-Time Clock Module
BQ3287AMT-IОбщуванеReal-Time Clock Module
BQ3287EОбщуванеReal-Time Clock Module
BQ3287EAMT-ОбщуванеReal-Time Clock Module
BQ3287EMT-ОбщуванеReal-Time Clock Module
BQ3287MT-ОбщуванеReal-Time Clock Module
BQ3287MT-IОбщуванеReal-Time Clock Module
BQ3287MT-SB2ОбщуванеReal-Time Clock Module
DS1305ОбщуванеSerial Alarm Real Time Clock